top of page

Pengetahuan Islam

iQuest Website 2.0 (1).png
Pengetahuan Islam
Our Kursus Pengetahuan Islam class is conducted in Bahasa Melayu, and our lesson materials are based on the books published by Pergas and MUIS.

Kursus Pengetahuan Islam (KPI) ini menawarkan pembelajaran asas selama 2 tahun, seminggu sekali dan dua jam setiap kelas.  Ia nya, sesuai untuk semua golongan, tanpa mengira kebolehan dan latar belakang mereka. 

Kursus ini adalah sebuah program pembelajaran agama yang dirangka khusus untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pelbagai aspek penting dalam agama Islam. Kursus ini menggunakan dua buku rujukan utama yang bertajuk 'Pengetahuan Islam: Akhlak & Fiqh' dan 'Pengetahuan Islam: Tauhid & Sirah'.

Kedua buku ini terbahagi kepada empat bahagian yang merangkumi topik-topik berikut:

Bahagian pertama merangkumi topik Akhlak, termasuk pemahaman mengenai akhlak, hubungan dengan Allah SWT, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan dengan alam sekitar.

Bahagian kedua merangkumi topik Fiqh, dengan merincikan bab-bab penting seperti taharah, solat, puasa, zakat, haji dan umrah, korban dan akikah, muamalat, munakahat, dan faraid.

Bahagian ketiga merangkumi topik Tauhid, dengan menguraikan pengertian tauhid dan iman, kepercayaan kepada Allah SWT, malaikat, kitab Allah SWT, nabi dan rasul, hari kebangkitan, qadak dan qadar, serta perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan.

Bahagian keempat merangkumi topik Sirah, dengan menyajikan kronologi zaman sebelum Islam, kehidupan setelah kenabian, periode setelah hijrah ke Madinah, masa pemerintahan khulafa Rasyidin, periode pemerintahan Umayyah, dan Abbasiyah dalam sejarah Islam.

Setelah berjaya menamatkan Kursus Pengetahuan Islam (KPI), peserta akan dianugerahkan Sijil Pengiktirafan jika kehadiran kelas sekurang-kurangnya 80%. InshaAllah, peserta akan mendapati pemahaman mengenai pelbagai aspek penting dalam cara kehidupan kita sebagai seorang Muslimin dan Muslimah.

bottom of page