top of page

Bimbingan Mu'minin

iQuest Website 2.0.png
Bimbingan Mu'minin.png
Our Fardhu Ain Bimbingan Mu'minin class is conducted in Bahasa Melayu, and our lesson materials are based on the book published by Pustaka Nasional Pte Ltd Singapore.

Program Fardhu Ain Bimbingan Mu'minin adalah sebuah program pembelajaran agama yang bertujuan memberi panduan kepada individu dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Program ini menggunakan buku utama yang bertajuk 'Bimbingan Mu'minin pada mencari Redha Rabbil-'Alamin' sebagai sumber rujukan utama.

 

Buku ini terbahagi kepada dua bahagian yang merangkumi bab-bab berikut:

 

Bahagian Pertama merangkumi pelbagai bab yang penting dalam pemahaman Fardhu Ain, seperti ilmu pengetahuan, aqidah Ahli-Sunnah, rahsia bersuci, sembahyang, zakat, puasa, haji, adab membaca Al-Quran, zikir dan doa, adab makan, adab pernikahan, adab berusaha dan mencari sara hidup, halal dan haram, adab pergaulan persaudaraan dan persahabatan, uzlah dan pergaulan, tata tertib pelayaran, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta adab kenabian dan akhlak Muhammadiah.

 

Bahagian kedua menyediakan panduan dan ajaran dalam aspek-aspek lain yang membentuk akhlak dan personaliti individu. Bab-bab yang terdapat dalam bahagian kedua ini merangkumi topik melatih diri, mendidik budi pekerti, mengelakkan bahaya lidah, menolak marah, dendam, dan dengki, serta menghindari cinta dunia dan keserakahan harta. Ia juga melibatkan pembelajaran tentang menghindari kesombongan, riya', takabbur, dan ghurur. Bab-bab lain termasuk topik taubat, kesabaran, syukur, ketakutan dan harapan, kemiskinan, kezuhudan, niat, ikhlas, ketulusan, mengintrospeksi diri, tafakkur, dan mengingati kematian.

 

InshaAllah, peserta akan mendapat pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek penting dalam Islam dan bagaimana untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dirancang untuk membantu individu memperkukuhkan keimanan mereka dan memandu mereka dalam mencari keredhaan Allah SWT, sehari-harian.

bottom of page