top of page

Pengetahuan Islam

iQuest Website 2.0 (1).png
Pengetahuan Islam
Our Fardhu Ain Pengetahuan Islam class is conducted in Bahasa Melayu, and our lesson materials are based on the books published by Pergas, MUIS.
 

Program Fardhu Ain: Pengetahuan Islam adalah sebuah program pembelajaran agama yang dirangka khusus untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pelbagai aspek penting dalam agama Islam. Program ini menggunakan dua buku rujukan utama yang bertajuk 'Pengetahuan Islam: Akhlak & Fiqh' dan 'Pengetahuan Islam: Tauhid & Sirah'.

 

Kedua buku ini terbahagi kepada empat bahagian yang merangkumi topik-topik berikut:

 

Bahagian pertama merangkumi topik Akhlak, termasuk pemahaman mengenai akhlak, hubungan dengan Allah SWT, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan dengan alam sekitar.

 

Bahagian kedua merangkumi topik Fiqh, dengan merincikan bab-bab penting seperti taharah, solat, puasa, zakat, haji dan umrah, korban dan akikah, muamalat, munakahat, dan faraid.

 

Bahagian ketiga merangkumi topik Tauhid, dengan menguraikan pengertian tauhid dan iman, kepercayaan kepada Allah SWT, malaikat, kitab Allah SWT, nabi dan rasul, hari kebangkitan, qadak dan qadar, serta perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan.

 

Bahagian keempat merangkumi topik Sirah, dengan menyajikan kronologi zaman sebelum Islam, kehidupan setelah kenabian, periode setelah hijrah ke Madinah, masa pemerintahan khulafa Rasyidin, periode pemerintahan Umayyah, dan Abbasiyah dalam sejarah Islam.

 

InshaAllah, peserta akan mendapati pemahaman yang mendalam mengenai pelbagai aspek penting dalam agama Islam iaitu cara kehidupan kita. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat. 

bottom of page